Ο Ζυγός το μήνα αυτό, με το άσχημο τετράγωνο ανάμεσα στον ουρανό στο ζώδιο του θα συνεχίσει να επηρεάζεται. Είναι σαν ο Απρίλιος να σας...