Ο Τοξότης αυτό το μήνα θα καταλάβει πως η αποδοχή της κατάστασης θα είναι ο μοναδικός τρόπος να προχωρήσει μπροστά. Ο Τοξότης πρέπει να θυμάται...