Όποιες και αν είναι οι λεπτομέρειες, ο Σκορπιός φαίνεται να επηρεάζεται πολύ αυτό το μήνα. Ο Σκορπιός θα νιώσει ότι είτε θα τον συμπονέσετε, είτε...