Μία μεγάλη ευκαιρία να ανοιχτεί και ο Παρθένος θα πρέπει να την εκμεταλλευτεί στις 15 Απριλίου και η ευλογία θα συνεχιστεί μέχρι τις 9 Μαΐου....