Ο Λέων αυτό το μήνα θα γίνει πιο κοινωνικός! Κάθε Λέων είναι ισχυρός και φιλικός αλλά ο Απρίλιος είναι μήνας κοινωνικότητας! Η Αφροδίτη θα περάσει...